Proiectare

proiectareELABORARE STUDII TEREN, ANALIZE COMPARATIVE, EVALUĂRI
  • studii de piaţă
  • studii topografice
  • studii geotehnice şi hidrogeologice
  • studii de evaluare a impactului asupra mediului
  • studii batimetrice şi hidrologice
ELABORARE DOCUMENTAŢII DE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERENŢII

ELABORARE STUDII DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE CONFORM HG. 28/2008

ELABORARE PROIECTE TEHNICE, DETALII DE EXECUŢIE ŞI CAIETE DE SARCINI CU RESPECTAREA HG.28/2008 SI A LEGISLATIEI CONEXE

DOCUMENTAŢII DE ATRIBUIRE ÎN VEDEREA SELECTĂRII ANTREPRENORILOR GENERALI PENTRU EXECUŢIA DE LUCRĂRI SAU PRESTAREA DE SERVICII

ASISTENŢĂ TEHNICĂ PE PARCURSUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR CONFORM LEGII 10/1995 SI A LEGISLATIEI CONEXE