Management de Proiect

management-de-proiectManageriatul de proiect înglobează o serie de etape complexe şi interdependente.
În cadrul acestui serviciu putem asigura:
 • Stabilirea scopului, a obiectivelor şi specificaţiilor proiectului
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
 • Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
 • Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
 • Estimarea şi bugetarea costurilor şi a resurselor
 • Managementul financiar al proiectului
 • Managementul contractelor
 • Managementul implementării
 • Identificarea, urmărirea şi controlul riscurilor
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate