Dirigentie de Santier

dirigentie-de-santierÎn cadrul urmăririi calităţii lucrărilor prin asigurarea dirigenţiei de şantier, HOUSE CONSULT îndeplineşte toate obligaţii ale dirigintelui de şantier, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 154 din 11.03.2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de santier modificată și completată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.1496/2011al Inspectoratului de Stat în Construcţii.
 
HOUSE CONSULT asigura verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii in toate perioadele de construcţie:
  • Pregatirea executării lucrarilor
  • Executara lucrărilor
  • Recepţia lucrarilor
  • Dupa receptia la terminarea lucrărilor, pȃnă la recepţia finală